Informasjon om skabb

Innhold

Informasjon om forebyggende tiltak.

Hva er skabb, og hvordan smitter den?

Skabb er et hudutslett hos mennesker som forårsakes av skabbmidden Sarcoptes scabiei. Tidligere var skabb assosiert med dårlig hygienisk standard og fattigdom. Det er imidlertid ingen slik sammenheng i Europa i dag.
Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet og seksuell kontakt og i sjeldne tilfeller indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom en person med skabbmidd nylig har benyttet disse. Ved vanlig skabb må hudkontakten vanligvis vare i minst 15 minutter for å smitte.

Vanlige symptomer på skabb

Hudkløe er svært vanlig. Første gang man får skabb kommer kløen først etter 3-6 uker. Har man hatt skabb tidligere kommer kløen etter bare noen dager. Kløen kan være intens, og forverres gjerne om natten og når kroppen er varm.
Småkulete utslett (nupper og blemmer) i huden, oftest først på hender, mellom fingre, på håndledd, albuer, midje og på utsiden av kjønnsorganet. Små barn får utslett på hode, hals, handflater og fotsåler.
Skabbganger i huden kan ses hvis man har godt lys og lupe. Gangene kan være alt fra 2 til 15mm lange. Skabbmidden kan noen ganger ses som en mørk flekk i enden av skabbgangen.

Når bør du kontakte lege?

Kontakt lege dersom du tror at du har skabb. Skabbutslett kan lett forveksles med andre hudutslett, så det er viktig å få stilt riktig diagnose. Barn under 2 år, gravide og eldre skal alltid kontakte lege før behandling.

Behandling

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. Skabb behandles med krem/liniment. Dette skal utføres på en bestemt måte for vellykket behandling. Ta kontakt med lege eller apotek for fremgangsmåte. Eventuelt se vedlagt link til fhi.no i bunnen av dette skrivet.
Alle i samme husholdning og personer som kan være smittet ved nær kroppskontakt må behandles samtidig.

Etter at behandlingen er gjennomført kan man oppleve hudkløe i 2-4 uker etterpå. Dette er normalt, og betyr ikke at behandlingen ikke har virket som den skal.

Dersom man fortsatt har symptomer fire uker etter behandling bør man oppsøke lege på nytt for ny undersøkelse og vurdering.

Andre tiltak som må gjennomføres for en vellykket behandling

  • Sengetøy, klær, håndklær, og lignende tekstiler som er brukt før behandlingen startet, skal vaskes på minst 60°C. Tøy og sko som ikke lar seg vaske på minst 60 °C bør oppbevares uten hudkontakt i en uke i romtemperatur.
  • PC og mobiltelefoner kan være en mulig smittevei og anbefales derfor rengjort med et dertil egnet rengjøringsmiddel.
  • Frysing av klær, tekstiler og sko kan vurderes, men effekten av frysing avhenger av temperatur, tid og hvor tett pakket klærne som skal fryses er. For å oppnå effekt må gjenstandene være gjennomfrosset i flere timer ved lav temperatur (-18 grader) og klærne må ikke være for tett pakket.
  • Barn bør holdes borte fra barnehage eller skole til morgenen etter at behandlingen startet. Foreldrene og ev. søsken og ansatte i barnehage/skole som har tett kontakt bør behandles. Ellers ingen spesielle tiltak i barnehage/skole ved påvist enkelttilfelle hos barn som går i barnehage/skole, men man skal passe på symptomer hos alle.
Folkehelseinstituttet - Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Informasjon på Arabisk

Informasjon om skabb på Arabisk

Informasjon på Polsk

Informasjon om skabb på Polsk

Informasjon på Tigrinja

Informasjon om skabb på Tigrinja
Til toppen