Tolketjenesten

Innhold

Larvik kommune har en egen tolketjeneste for profesjonell tolke- og oversetterhjelp.

Eksempler der det kan være bruk for tolk kan være møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster.

Tjenesten er rettet mot alle kommunale instanser, fylkeskommunale og statlige instanser som har juridisk ansvar for å sikre en forsvarlig kommunikasjon enten skriftlig eller muntlig.

Det er den offentlige parten som skal bestille tolk gjennom tolketjenesten.

Tolketjenesten tilbyr sine tjenester også til private oppdragsgivere.

Vi tilbyr

 • Tolking for alle som trenger tolk
 • Oversettelse av dokumenter og informasjonsmateriale
 • Opplæring og veiledning av tolker
 • Opplæring og veiledning av tolkebrukere i kommunikasjon via tolk

Tilgjengelige språk

Tolketjenesten har fast tolker og oversettere på:

 • arabisk
 • bosnisk
 • kroatisk
 • kurdisk (badini, kurmanji og sorani)
 • serbisk
 • somali
 • vietnamesisk

og kan skaffe timebetalte tolker/oversettere på andre språk.

Bestille tolk

Bestill via elektronisk skjema eller per telefon/faks.

Telefon 33 17 38 61, mellom kl. 09.00 - 15.00 på alle virkedager, unntatt onsdager.

Faks 33 17 38 62

 • Planlegg og bestill tolk i god tid – minimum 2 dager før
 • Beregn nok tid for samtale
 • Oppgi navn, riktig språk/dialekt, dato og klokkeslett, tolkemetoder (fremmøte, telefon), oppmøte adresse og eventuelt hvem som bruker tolken

Du får bekreftelse umiddelbart eller vanligvis innen 24 timer på virkedager.

Bestill tolk senest 2 dager før oppdrag

Avbestille tolk

Avbestilling av tolk må skje så fort som mulig og senest 48 timer før oppdraget finner sted (virkedager).

Betaling

Muntlig tolking (oppmøte/telefon)
Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00 650 kroner per time Minimumstid er 2 timer for oppmøtetolking og 1 time for telefontolking.

Mandag - fredag kl. 17.00 - 21.00

Lørdag kl. 07.00 - 15.00

50 % tillegg  

Mandag - fredag kl. 21.00 - 07.00

Lørdag 15.00 - 24.00

100 % tillegg  
Søndag og helligdager

133 % tillegg

 

 

Oversettelse
1 A4-side, løpende tekst
675 kroner Maksimum 300 ord og minimum ½ side
1 A4-side, standarddokument 1005 kroner Maksimum 300 ord og minimum ½ side

Som løpende tekst regnes arbeidsattester, bekreftelser, erklæringer, informasjonsskriv og lignende.

Som standarddokumenter regnes ID-kort, vielses- og fødselsattester, førerkort og lignende.

Muntlig tolking

Tolking kan skje enten ved fremmøtetolking eller fjerntolking. Tolketjenesten i Larvik tilbyr per i dag fremmøtetolking og telefontolking.

Fremmøtetolking

Fremmøtetolking innebærer at tolken og tolkebrukere er til stede i samme rom. Denne metoden egner seg til alle typer oppdrag og det er den mest brukt metoden.

Telefontolking

Telefontolking egner seg godt til bruk ved korte samtaler og for formidling av beskjeder.

Skriftlig oversettelse

Tolketjenesten i Larvik utfører oversetteroppdrag for alle som trenger det.

Innlevering av dokumenter kan skje via følgende alternativer:

 1. Dokumenter til oversettelse kan leveres på kontoret, Borgejordet 23, hver dag mellom kl. 09.00 og 15.00. Onsdager er kontoret stengt for publikum.

 2. Med post til Larvik kommune, Tolketjenesten i Larvik, Postboks 2020, 3255 Larvik.

 3. Per e-post og faks (Ikke personlig/taushetsbelagte dokumenter) sendes i e-post til tolkebestilling@larvik.kommune.no eller på faks 33 17 38 62.

Leveringstid

Leveringstid er vanligvis 1-2 uker. I enkelte tilfeller kan være opptil 4 uker, avhengig av type dokument, omfang og språk.

 

Advokat, politi og domstoler

Tolking (oppmøte/telefon)

Faktureres i henhold til Justisdepartementets salærforskrifter fra det offentlige til advokater m.v.

Oversettelse

1 A4-side (maksimum 300 ord og minimum ½ side) 1005 kroner.

Vilkår

 • Alle priser er eksklusiv merverdiavgift
 • Det beregnes merverdiavgift på alle tolketjenester, unntatt den tolking som utføres i direkte tilknytning til helsetjenester som lege, tannlege, psykolog og lignende
 • Påbegynt time avrundes oppad til nærmeste halve time
 • Reiseutgifter faktureres i henhold til statens reiseregulativ
 • Tolken benytter primært bil i tjenesten for å rasjonalisere tidsbruken mellom oppdragene
 • Bestilling av tolk bør skje minimum to dager før oppdraget
 • Avbestilling av tolkeoppdrag skal skje 36 timer (to virkedager) før tolketidspunktet
Til toppen