Informasjon om oppkobling av tolk ved telefonmøter

Innhold

Tolketjenesten får mange spørsmål angående bruk av telefontolking. Her følger en beskrivelse av bruk og oppkobling av tolk ved telefonmøter.

Tolketjenesten i Larvik har i en periode på grunn av Covid-19 tilbudt kun telefontolking. Tilbakemeldingene fra de som har benyttet seg av dette, er at det har fungert bra.

Tilkobling av telefontolk

Ved bruk av tolk på telefonmøter kan bestilleren koble seg til tolken og brukeren på følgende måter:

Vanlig mobiltelefon kan brukes til telefonmøter. Bestiller ringer til tolken først, for så å legge til den tredje part i samtalen ved å velge "+ legg til samtale" i vinduet som kommer på mobilen når man har tolken på tråden. Så skal bestiller "slå sammen samtalene" og telefonmøtet kan starte.

Vi har fått flere spørsmål fra de som bruker videomøter i kommunen, for eksempel på skolene, om muligheten for å ha tolkene med på videomøter istedet for telefonmøter. Dessverre ligger ikke de tekniske forholdene hos Tolketjenesten som formidler til rette for dette per i dag.

Dersom man allikevel ønsker å bruke videoløsningen mot bruker, og ha tolken på telefonen, kan det la seg gjøre. Vær imidlertid klar over at det da kan være vanskelig for tolken å høre det som blir sagt på grunn av forsinkelser i lyden og lignende.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med oss på Tolketjenesten

Til toppen