Bestille og avbestille tolketjeneste

Innhold

Tolketjenesten i Larvik tilbyr tolketjenester, både muntlige og skriftlige, til det offentlig og private.

Hvem kan bestille?

Våre tjenester er rettet mot private oppdragsgivere og alle kommunale instanser, fylkeskommunale og statlige instanser som har juridisk ansvar for å sikre en forsvarlig kommunikasjon enten skriftlig eller muntlig.

Det er den offentlige parten eller privat oppdragsgiver som kan bestille tolk.

Hva kan vi tilby

  • Tolking for alle som trenger tolk
  • Oversettelse av dokumenter og informasjonsmateriale
  • Opplæring og veiledning av tolker
  • Opplæring og veiledning av tolkebrukere i kommunikasjon via tolk

Når må jeg bestille?

Det anbefales at bestillinger legges inn så fort behovet for tolketjenester dukker opp og det bør skje minimum to dager før oppdraget.

Vi forstår at det i enkelte tilfeller vil være behov for akutte bestillinger og raske avklaringer. Da er det best å ta direkte kontakt på telefon 33 17 38 61.

Bestille tolk

Hvis det er første gang du bestiller tolketjenester, gjøres dette via elektronisk skjema eller per telefon.
Telefon 33 17 38 61, mellom kl. 09.00 - 15.00 på alle virkedager, unntatt onsdager.
Du kan også sende e-post til: tolkebestilling@tolklarvik.no

Bestille tolketjeneste

Hva skjer når jeg har bestilt?

  • Vi legger bestillingen inn i løsningen Webofficeone og da vil du bli registrert som bestiller
  • Du vil så motta bekreftelse på din bestilling fra løsningen
  • Du vi få tilsendt ditt personlige brukernavn, engangspassord og henvisning til denne linken

Engangspassordet må du bytte ved første gangs innlogging. Tilsendt link, brukernavn og passord skal brukes ved alle fremtidige bestillinger som du skal legge inn fra ditt grensesnitt.

Godkjenning av utført tolkeoppdrag

Du som bestiller skal godkjenne tolkeoppdraget så snart som mulig etter at oppdraget er avsluttet. Du gjør dette ved å følge linken du får tilsendt automatisk etter avsluttet tolkeoppdrag.
Din godkjenning av utført oppdrag erstatter underskrift på tolkens timeliste og er viktig bl.a. for at tolken skal få riktig vederlag.

Avbestille tolk

Avbestilling av tolkeoppdrag skal skje 48 timer (to virkedager) før oppdragtidspunktet. Oppdrag avbestilt etter fristen blir fakturert for reservert tid.

Til toppen