Hva koster tolketjenestene?

Innhold

Priser for muntlig og skriftlig tolketjeneste.

Muntlig tolkning (oppmøte/telefon/skjerm)

Minimumstid er 2 timer for oppmøtetolking (hvorav minste reisetid er 1 time).
Minimumstid er 1 time for telefon-/skjermtolking.

Tolking mandag - fredag kl. 08.00 - 17.00 900 kroner per time
Kveld mandag - fredag kl. 17.00 - 21.00 50% tillegg
Natt mandag - fredag kl. 21.00 - 08.00 100% tillegg
Helg 100% tillegg
Bevegelig helligdag 133% tillegg
Reise 700 kroner per time

Oversettelse

1 A4-side, løpende tekst* 975 kroner
1 A4-side, standarddokument* 1105 kroner

* Løpende tekst: arbeidsattester, bekreftelser, erklæringer, informasjonsskriv og lignende.
* Standarddokumenter: ID-kort, vielses- og fødselsattester, førerkort og lignende.

Advokat, politi og domstoler

Tolking (oppmøte/telefon)

Satsen for rettsrelaterte og juridiske oppdrag følger til enhver tid gjeldende salærsats.

Oversettelse

1 A4-side, (maksimum 300 ord og minimum ½ side) 1105 kroner

Vilkår

  • Alle priser er eksklusiv merverdiavgift
    Det beregnes merverdiavgift på alle tolketjenester, unntatt den tolking som utføres i direkte tilknytning til helsetjenester som lege, tannlege, psykolog og undervisning.
  • Påbegynt time avrundes oppad til nærmeste halve time
  • Reiseutgifter faktureres i henhold til statens reiseregulativ
  • Tolken benytter primært bil i tjenesten for å rasjonalisere tidsbruken mellom oppdragene
  • Bestilling av tolk bør skje minimum to dager før oppdraget
  • Avbestilling av tolkeoppdrag skal skje 48 timer (to virkedager) før oppdragtidspunktet. Oppdrag avbestilt etter fristen blir fakturert for reservert tid.
Til toppen