Vil du jobbe som tolk hos oss?

Innhold

Vi ønsker å rekruttere deg som har formell kompetanse i tolkefaget og oppfyller krav til oppføring i Nasjonal tolkeregister.

Dersom du ikke har formell kompetanse i tolkefaget og ønsker å tilegne det det kan du se på imdi.no :

Hva innebærer det å jobbe som tolk?

Som tolk skal du ha kjennskap til tolkens yrkesetiske retningslinjer og hvordan utføre arbeidet i tråd med disse. Du må i tillegg ha svært gode språkferdigheter, god forståelse for offentlig sektor, spesifikk kontekstkunnskap og evne til å sette deg inn i nye fagområder. Du må også ha god hukommelse og beherske notatteknikk.

Søke om jobb hos oss

Søknad med CV sendes per e-post til tolkebestilling@tolklarvik.no

Vi understreker at behovet for rekruttering av frilanstolker varierer etter forespørsel i språkene.

Til toppen