Om Tolketjenesten

Innhold

Tolketjenesten i Larvik ble etablert i 2004, og er eid av Larvik kommune. Våre tjenester er rettet mot alle kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har juridisk ansvar for å sikre en forsvarlig kommunikasjon. Vi tilbyr også tjenester til private oppdragsgivere. 

Våre tjenester

  • Formidling av muntlig tolking, skjerm-, fremmøte- og telefontolker.
  • Skriftlige oversettelser av dokumenter og informasjonsmateriale.
  • Opplæring i hvordan man kommuniserer via tolk og hvordan man bestiller tolketjenester. 

Språk

Tolketjenesten i Larvik tilbyr tolking og oversettelse på et bredt spekter av språk. Vi har et nettverk av timebetalte tolker og oversettere som dekker de aller fleste språk. Vi jobber bredt for å møte behovene til våre oppdragsgivere og kan skaffe tolker i alle språk som er nødvendige.

Kvalitet

Tolketjenesten jobber aktivt for  å tildele oppdragene til kvalifiserte tolker, det vil si tolker som oppfyller kravet til å bli oppført i Tolkeregisteret

Alle tolker tilknyttet oss må skrive under på taushetserklæring før de inntrer i tolkejobben. 

Bestilling

Tolketjenesten i Larvik bruker Webofficeone, et moderne, webbasert fagprogram. Det gir oppdragsgivere brukertilgang til ett enkelt grensesnitt, både fra PC og nettbrett, der de kan: 

  • Foreta bestilling av tolketjenester, avbestilling av bestilt/tilordnet oppdrag og sende ønske om endring av oppdragsinformasjon.
  • Motta automatisk tilsendt bekreftelse på bestilling og bekreftelse på tilordnede eller ikke tilordnede/avbestilte oppdrag.
  • Foreta godkjenning av utførte tolkeoppdrag.
  • Følge status/holde oversikt på bestillinger.
  • Lese viktig informasjon tilsendt fra Tolketjenesten.

Ved tildeling av oppdrag bruker vi tolker med kortest mulig reiseavstand til oppdragsadresse i den grad det lar seg gjøre, med tanke på språktilgjengelighet og tolkens kvalifikasjoner. 

Bestille tolketjeneste

Kontakt

Alle henvendelser kan rettes til:
Bestillingstelefon: 33 17 38 61
E-post: tolkebestilling@tolklarvik.no

Til toppen