Om Tolketjenesten

Innhold

Tolketjenesten i Larvik formidler skjerm-, fremmøte- og telefontolker, samt skriftlig oversettelser av dokumenter og informasjonsmateriale.

Tolketjenesten i Larvik ble etablert i 2004, og er eid av Larvik kommune. Våre tjenester er rettet mot alle kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har juridisk ansvar for å sikre en forsvarlig kommunikasjon. Vi tilbyr også tjenester til private oppdragsgivere. 

Våre tjenester

  • Formidling av muntlig tolking, skjerm-, fremmøte- og telefontolker.
  • Skriftlige oversettelser av dokumenter og informasjonsmateriale.
  • Opplæring i hvordan man kommuniserer via tolk og hvordan man bestiller tolketjenester. 

Språk

Tolketjenesten i Larvik har faste ansatte tolker på språkene arabisk, badini, bosnisk, kroatisk, kurmanji, serbisk, sorani og vietnamesisk. Disse tolkene har tolkefaglig kvalifikasjon fordelt på nivå B og D. Vi har også tilknyttet timebetalte tolker/oversettere på 63 andre språk.

Kvalitet

Over 70% av våre oppdrag utføres av kvalifiserte tolker, det vil si tolker som oppfyller kravet til å bli oppført i Tolkeregisteret. Det er over landsgjennomsnittet.

Ved rekruttering av tolker uten formell tolkefaglig kompetanse, blir det gjennomført obligatorisk opplæring i yrkesetiske regler for tolker. Som en del av kvalitetssikringen av tjenester som leveres til tolkebrukere, tilbys tolkene individuell veiledning eller gruppeveiledning, samt oppfølging. 
Alle tolker tilknyttet oss må skrive under på taushetserklæring før de inntrer i tolkejobben. 

Bestilling

Tolketjenesten i Larvik bruker Webofficeone, et moderne, webbasert fagprogram. Det gir oppdragsgivere brukertilgang til ett enkelt grensesnitt, både fra PC og nettbrett, der de kan: 

  • Foreta bestilling av tolketjenester, avbestilling av bestilt/tilordnet oppdrag og sende ønske om endring av oppdragsinformasjon.
  • Motta automatisk tilsendt bekreftelse på bestilling og bekreftelse på tilordnede eller ikke tilordnede/avbestilte oppdrag.
  • Foreta godkjenning av utførte tolkeoppdrag.
  • Følge status/holde oversikt på bestillinger.
  • Lese viktig informasjon tilsendt fra Tolketjenesten.

Ved tildeling av oppdrag bruker vi tolker med kortest mulig reiseavstand til oppdragsadresse i den grad det lar seg gjøre, med tanke på språktilgjengelighet og tolkens kvalifikasjoner. 

Bestille tolketjeneste

Kontakt

Alle henvendelser kan rettes til:
Bestillingstelefon: 33 17 38 61
E-post: tolkebestilling@tolklarvik.no

Til toppen