Satsning på fjerntolking (telefon- og skjermtolking)

Innhold

Avd. Tolketjenesten satser på bruk av fjerntolk (telefon- og skjermtolk). Dette grunnet tilgang til tolker med formell kompetanse og ressursbruk, der det er forsvarlig.

Tolking

Om dette ikke er presisert i bestillingen, vil vi avvente med å behandle bestillingen til vi får dette avklart med oppdragsgiver.

Til toppen