Kommunedelplan Larvik by

Informasjon om kommunedelplan for Larvik by.

Kommunedelplan for Larvik by ble egengodkjent av kommunestyret den 16.09.2015. Det er kommet innsigelser på en paragraf i bestemmelsene. Utenom dette gjelder den vedtatte planen fra varslingsdato (25.09.15)

Reviderte bestemmelser for kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 ble egengodkjent av kommunestyret den 13.09.2017 jf. KST sak 113/17

Vedtatte dokumenter

Temakart

Vedlegg

Kontakt

  • Hanne Holmen Arealplanlegger
Til toppen