Kommunedelplaner

Oversikt over kommundelplaner.

KST sak Navn Periode  Vedtatt  Stadfestet
138/21 Larvik by 2021-2033  06.10.21   
137/21 Stavern by   2021-2033 06.10.21   
006/15 Camping  2015-2027  11.02.15  Stadfesting 16.03.16 
161/12  Fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv
2013-2016 24.10.12  Forlengelse 21.10.15 
050/12  Steinressurser  2013-2025  18.04.2012   
125/11  Sykkeltrafikk i Larvik og Stavern   19.10.11   
Til toppen