Kommunedelplaner

Oversikt over kommundelplaner.

KST sak Navn Periode  Vedtatt  Rullering 
107/15 Larvik by 2015-2027  16.09.15  Bestemmelser 13.09.17 
108/15 Stavern by   2015-2027 16.09.16  Bestemmelser 13.09.17 
  Svarstad 2010-2022 13.06.17  
006/15 Camping  2015-2027  11.02.15  Stadfesting 16.03.16 
161/12  Fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv
2013-2016 24.10.12  Forlengelse 21.10.15 
050/12  Steinressurser  2013-2025  18.04.2012   
125/11  Sykkeltrafikk i Larvik og Stavern   19.10.11   
Til toppen