Års- og kvartalsrapport

Innhold

Oppfølging av mål og beskrivelse av resultater.

Årsregnskap/årsrapport

Rådmannens rapport til kommunestyret om resultat av siste års drift, sett opp mot de mål og rammer som er vedtatt av kommunestyret. Her finner du både selve rapporten og kommunestyresaken som viser den politiske behandlingen.

Årsrapporter leveres i mars/april påfølgende år.

Kvartalsrapport

Rådmannen fremmer rapporter om oppfølgingen av de mål og rammer som er satt for driften. Eventuelt fremmer rådmannen forslag om justering av mål og/eller rammer. Her finner du også kommunestyresaken som viser om den politiske behandlingen har medført justeringer i mål og/eller rammer.

Til toppen