Kunngjøringer uke 6/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Fagarbeider VA
  • Helsefagarbeider, helgestillinger

Tilskudd til lag og foreninger 2020

Søknadsfrist: 15. mars.

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger, og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet, kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2020.

Søknad fremmes på digitalt søknadsskjema.

Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger

Spørsmål rettes til avdeling Idrett og friluftsliv v/ Hilde E. Singstad

  • hilde.elisabeth.singstad@larvik.kommune.no
  • telefon 93000211

Tilskudd til foreninger innen kunst- og kulturfeltet

Spørsmål rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg

  • silje.stromberg@larvik.kommune.no
  • telefon 98231947

Åpne møter uke 7/2020 

Onsdag 12. februar

Kommunestyret kl. 17.00-21.00 på Sliperiet, Hammergata 15.

publisert 06.02.2020 

Til toppen