Tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2019.

Søknad fremmes på digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Søk tilskudd nå

Spørsmål angående tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger rettes til avdeling Idrett og friluftsliv v/ Andreas Skogstad

  • E-post andreas.skogstad@larvik.kommune.no

Spørsmål om tilskudd til foreninger innen kunst- og kulturfeltet rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg

  • E-post silje.stromberg@larvik.kommune.no
  • Telefon 98231947
Til toppen