Kunngjøringer uke 49/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Sykepleiere
 • Prosjektleder
 • Saksbehandler

Høring - Fremforhandlet utbyggingsavtale for Løveskogen

Frist for uttalelse: 10. januar 2020

Reguleringsplan for Løveskogen ble vedtatt av kommunestyret 11.09.2019. Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 28.02.2017.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 er fremforhandlet utkast til avtale lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Se dokumentene her.

Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 19/10292 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Åpne møter uke 50/2019 

Tirsdag 10. desember

 • Planutvalget kl. 13.00-16.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.
  • 09.00 Start befaring Romberggata 4. Båt fra Helgeroa 09.15.
  • 09.35 Hyttesone H-76 ved Lindteigen (Gamle Arøya skole)
  • 09.55 Hyttesone H24 (Arøykilen)
  • 10.30 Lynglia 8
  • 10.50 Norrek, Helgeroveien 892 (plansak)
  • 11.40 Stavernsveien 12
  • 11.55 Skrenten 12
  • 12.30 Lunsj/orientering om kommunens kartløsning v/ Odd-Arne Bakke-Ludvigsen

Onsdag 11. desember

 • Kommunestyret kl. 09.00-16.00 på Sliperiet, Hammergata 15.

publisert 04.12.2019 

Til toppen