Høring - Fremforhandlet utbyggingsavtale for Løveskogen

Frist for uttalelse: 10. januar 2020

Reguleringsplan for Løveskogen ble vedtatt av kommunestyret 11.09.2019. Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 28.02.2017.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 er fremforhandlet utkast til avtale lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til utbyggingsavtalen sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 19/10292 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen