Kunngjøringer uke 39/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter uke 40

Eldrerådet
Tirsdag 4. oktober kl. 13.00 - 15.00, Frivillighetssentralen, Lardal

Innvandrerråd
Tirsdag 4. oktober kl. 18.00 - 20.00, Romberggata 4, møterom Brunlanes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tirsdag 4. oktober kl. 17.30 - 19.30, Romberggata 4, møterom Larvik

Ungdomsråd
Tirsdag 4. oktober kl. 17.00 - 20.00, Romberggata 4, møterom Tjølling

Utvalg for klagesaker
Tirsdag 4. oktober kl. 14.00 - 15.30, Romberggata 4

Budsjettseminar
Felles ekstraordinært budsjettseminar, som en forberedelse til behandling av Strategidokumentet.
Onsdag 5. oktober kl. 15.00 - 17.00, Sliperiet, Pressverksalen  

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring
Onsdag 5. oktober kl. 17.00 - 20.00, Sliperiet, Presseverksalen

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring
Onsdag  5. oktober kl. 17.30 - 21.00, Romberggata 4, møterom Larvik

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering
Onsdag 5. oktober kl. 17.30 - 21.00, Feyersgate 7, møterom Sentrum

Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift 
Møtet er avlyst

Viktig informasjon 

Godkjente endringer av reguleringsplaner

Planutvalget godkjente i møte 20.09.5.22 mindre endringer av reguleringsplaner i henhold til Plan og bygningsloven § 12- 14

  • ArkivsakID: 22/1210 Mindre endring av reguleringsplan for Lågen Industriområde, Øya, gbnr. 3020/1312 (planID: 23/01)
  • ArkivsakID: 22/2184 Mindre endring av reguleringsplan for Gartnerløkka, gbnr. 102/61 og 679 (planID: 201010)
  • ArkivsakID: 22/6469 Mindre endring av reguleringsplan for Østbyveien 1, gbnr. 1037/1. (planID: 201609)

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen, eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Høring av nytt veinavn – Nalumveien

Larvik kommune ber om tilbakemeldinger på tildeling av nytt veinavn – Nalumveien. Frist for uttalelse er 24. oktober 2022.

Les mer om høringen

Pensjonistsvømming i Kveldehallen på lørdager

Farrishallen har holdt på med pensjonistsvømming i over 30 år, og nå har også Kveldehallen kastet seg på banen. Hver lørdag fra 09.00 til 10.00 er det forbeholdt pensjonister og trygdede å bruke det 29 grader varme bassenget. Etter bading blir det servert kaffe og frukt.

Se mer informasjon om Kveldehallen her

Bli bøssebærer for årets TV-aksjon!

Vil du bli med på verdens største dugnad? Søndag 23. oktober går TV-aksjonen av stabelen og vi trenger bøssebærere i hele Larvik kommune.

Les mer og meld deg som bøssebærer her

Spennende høstferieaktiviteter for barn og unge

Vil du finne på noe gøy i høstferien? Vi tilbyr massevis av kule høstaktiviteter for deg fra 4.klasse til og med VG3.

Les mer om aktivitetene og meld deg på her

Gamle Kongevei stenges for trafikk

Fra tirsdag 4. oktober stenges trafikken i Gamle Kongevei, mellom Skogveien og Amtmann Michelets vei.

Les mer om nedstengningen

Skal grave frem historisk fiskerhavn

Politikerne i kommunestyret har vedtatt å fjerne asfaltdekket som ligger over den gamle fiskerhavna. Nå skal Larvik kommune skape nytt liv i Indre havn.

Les mer om saken her

Ledige stillinger

  • Pedagogisk leder
  • Barnehagelærer
  • Lege
  • Tilsynslege
  • Sykepleier/vernepleier
  • Lærer; Jobbsjansen

Publisert 29. september 2022.

Oppdatert 30. september 2022.

Til toppen