Kunngjøringer uke 14/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Sykepleier/vernepleier
 • Kulturskolelærer, horn
 • Brukerstyrt personlig assistent

Påmelding borgertog 17. mai Larvik sentrum

Siste frist for påmelding er mandag 8. april 2019!

17. mai-komiteen i Larvik sentrum oppfordrer alle kommunens lag, foreninger, organisasjoner, korps og andre interesserte, til å delta i årets borgertog!

Borgertoget går fra Larvik torg til Festplassen i Bøkeskogen med oppmøte på torget kl. 17.00.

Påmelding i e-post som sendes til silje.stromberg@larvik.kommune.no.

 • Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger:
 • Navn på deltaker (forening/organisasjon/korps).
 • Informasjon om eventuelt jubileum i 2019.

Tekst som ønskes annonsert av konferansieren ved togets ankomst Bøkeskogen.

Spørsmål kan rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg

 • E-post silje.stromberg@larvik.kommune.no
 • Telefon 98231947

Velkommen som deltaker i årets borgertog i Larvik sentrum!

Se mer her 17. mai

Kulturtilbud for eldre

Larvik kulturskole har gleden av å kunne tilby gratis kunst og kulturaktiviteter på eldresentrene i kommunen. Tilbudene er åpne for alle.

Vi tilbyr følgende aktiviteter:

 • Mandag kl. 11.00 – 12.00 Folkedans på Bøkesenteret.
 • Tirsdag kl. 16.00 - 17.00 Sang, musikk og samvær på Buktasenteret.
 • Tirsdag kl. 16.30 – 18.00 Kunstgruppe på Tårngården eldresenter.
 • Fredager kl. 10.15 – 11.45 Kor på Bøkesenteret.

Alle tilbudene avrundes med en kopp kaffe og litt sosialt samvær.

Påmelding i e-post til kul@larvik.kommune.no eller telefon 98231999. Du kan også møte direkte på stedet.

Høringer

Detaljert reguleringsplan for Håkestad nord, distribusjons- og lagerområde, del av gbnr. 1055/5. ArkivsakID 18/1011.

Reguleringplan/-endring for Løveskogen, gbnr 1045/226, med tilliggende veiarealer. ArkivsakID 18/16192.

Disse er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelse 24. mai 2019.

Åpne møter

Ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 10. april kl. 17.00

publisert 04.04.2019

Til toppen