Kunngjøringer uke 11/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.


Åpne møter uke 12/2022 

 

Utvalg for revidering av reglementene avholder møte tirsdag 22. mars kl. 18.00 - 20.00, Romberggt. 4, møterom Larvik
Kommunestyret avholder møte onsdag 23. mars kl. 17.00 - 21.00, Sliperiet, Pressverksalen 

Viktig informasjon 

Nå kan du søke midler fra Miljørntilskuddet!

Nå kan det søkes midler til klimatiltak og tiltak for å fremme naturmangfoldet i Larvik kommune, også kalt Miljørntilskuddet. Hensikten med tilskuddsordningen er å være en økonomisk motivasjon for å fremme arbeid med klima og naturmangfold innenfor kommunens grenser.

Tilskuddsordningen retter seg i all hovedsak mot foreninger, organisasjoner, frivillige, bedrifter og næringsliv som ønsker å fremme arbeid med klima og naturmangfold innenfor kommunens grenser. 

Det kan søkes tilskuddsmidler på inntil 200 000, og maks 50 % av den totale kostnaden.

Her finner du mer informasjon om retningslinjene til Miljørntilskuddet og informasjon om hvordan man søker. 

----

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn:

Klåstad steinindustriområde, gbnr. 1086/1/1, 1086/2/1, 108/2, 1086/3 m.fl.  (ArkivsakID 18/18768)

Planutvalget behandlet forslaget i møte 08.03.2022.
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.
https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/

Innsending av merknader

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.
Frist for innsendelse av merknader er 06.05.2022

----

Ledige stillinger

  • Tospråklige assistenter, lærere, fagarbeidere, barnehagelærere med ukrainsk språkkompetanse
  • Sykepleiere/vernepleiere
  • Brukerstyrt personlig assistent
  • Miljøterapeut skole
  • Miljøterapeut Funksjonshemmede
  • Branningeniør/inspektør
  • Assistenter i hjemmetjenesten

publisert 17.03.2022 

Til toppen