Miljørntilskuddet

Innhold

Miljørntilskuddet ble vedtatt ut av kommunens budsjett 2024, og det vil ikke bli nye søkerunder. 

Har du allerede fått tilsagn om tilskudd må du huske å levere sluttrapport for å få utbetalt midlene innen fristen som er satt. Når tiltaket er avsluttes skal følgende sendes inn: 

  • Anmodning om utbetaling 
  • Rapportering 
  • Dokumenterte kostnader 

Dette leveres i et eget elektronisk skjema. Utbetaling skjer når nødvendig dokumentasjon er innsendt. Dersom tildelingen er stor er det mulig å søke om delutbetaling.

Lever ferdigrapport
Til toppen