Veinormal

Veinormal som setter krav til blant annet utforming, standard og sideareal til kommunale veianlegg.

Statens vegvesens gjeldende håndbok legges til grunn for utforming og prosjektering.

Larvik kommunes veinormal består av følgende dokumenter:

Kontakt

Til toppen