Trafikksikker barnehage

Innhold

Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår.

Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Hvis holdninger og
vaner etablerers tidlig vil det være lettere å tenke trafikksikkerhet videre i livet.

Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjerer, fotgjengere og, etter hvert,
syklister.

Barnehagene i Larvik gjennomfører trafikkopplæring i henhold til Rammeplan for opplæring i barnehagene, og benytter materiell fra Barnas Trafikklubb i arbeidet. 

Barnehagen har rutiner for sikkerhet når barna skal på turer utenfor port og har en mobilitetsplan som skal evalueres hvert år.

Alle biler skal parkeres på egen parkeringsplass, og skal rygges inn. Dette informeres om på høstens foreldremøte, og personalet minner på det underveis i året, dersom de ser at noen parkerer annerledes.

  • Barn skal sitte forsvarlig festet i bil, når de leveres og hentes.
  • Portene skal alltid være lukket i barnehagens åpningstid og barnet skal være i selskap med en voksen ved all ferdsel på parkeringsplassen.
  • Ved kjøring i bil, buss og taxi skal alltid foresatte ha gitt samtykke, og barna skal sikres forskriftsmessig. Se egen rutine.
  • Barna skal ha på refleksvest når de er på tur.
  • Alle barn læres og trenes i regler for fotgjengere, i bruk av refleks, skilt og veimerking og i bruk av sansene sine i alle naturlige trafikksituasjoner.
  • Skolestarterne lærer om skilt og bruk av refleks.
Hånddukken Barnas Trafikklubb
Til toppen