Tom for poser og sekker

Innhold

Det er viktig at matavfallet og plastemballasjen samles inn i poser eller sekker som du får utdelt av Larvik kommune eller renovatør.

Trenger du nye atavfallsposer?

  1. Knyt en matavfallpose på en av avfallsbeholderen
  2. Renovatøren legger ut en ny rull med matposer på hentedag

Sekker til plastemballasje

  1. Knyte en plastpose på en av avfallsbeholderne
  2. Renovatøren legger igjen en ny rull med sekker på hentedag

Har ikke tid til å vente

Du kan hente en ny rull med matavfallspose eller sekk til plastemballasje på Servicetorget.

Til toppen