Brannsikker renovasjon

Innhold

Hvordan sørge for brannsikker renovasjon?

Ansvar

Det viser seg at avfallsbeholdere dessverre kan være en kilde til brann og brannspredning. Hovedansvaret for å sikre at det ikke oppstår brann/brannspredning ligger hos huseier.

Tiltak

Brannsikker renovasjon kan omfatte ulike tiltak og fysiske løsninger som

  • Flytting av beholder til sikker standplass
  • Låsing av lokk på beholder
  • Tilrettelegging av standplass for fastmontering av beholder
  • Utplassering av brannsikre løsninger som stålbeholdere, beholderskap i stål, bunntømte konteinere i stål eller nedgravde konteinere
Til toppen