Kommunale eiendomsgebyr

Innhold

Oversikt over hva vann, avløp og renovasjons tjenester koster pr eiendom.

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Abonnement og forbruksgebyr

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

  • Boliger over 70 m2 betaler forbruksgebyr for 150 m3.
  • Boliger under 70 m2 betaler forbruksgebyr for 70 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 70 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med vann fra vannpost betaler forbruksgebyr for 50 m3.
  • Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for målt antall m3.

Når sendes regningen

Regninger sendes ut i 4 terminer med forfall 28. februar, 20. mai, 31. august og 20. november.

Bolig over 70 m2

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1290 1398 2688 3360
Avløp 2237 1485 3722 4653
Renovasjon 0 2712 2712 3390
Sum 3527 5595 9122 11403

 Bolig under 70 m2

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1290 652 1942 2428
Avløp 2237 693 2930 3663
Renovasjon 0 2712 2712 3390
Sum 3527 4057 7584 9480

Fritidsbolig/hytte

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1290 652 1942 2428
Vann fra vannpost 50m3 1290 466 1756 2195
Avløp 2237 693 2930 3663
Renovasjon 0 1235 1235 1544
Renovasjon helårs 0 2712 2712 3390

Andre bygg

Stipulert forbruk 500m3.

  Abonnement Forbruk stipulert Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1290 4660 5950 7430
Avløp 2237 4950 7187 8984

Målt forbruk

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva
Vann abonnement 1290 1613
Vann målt forbruk pr m3 9,32 11,65
Avløp abonnement 2237 2796
Avløp målt forbruk pr m3 9,90 12,38
Abonnenter med vannmåler må også betale abonnementsgebyr for vann/avløp (se over).

Ekstragebyr

Måleravlesning/stengegebyr, når kommunen må lese av måleren eller stenge vannet. 

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Måleravlesning 600 750
Vannavstenging 500 625

Tilknytningsgebyr

  Vann Inkl. MVA Avløp Inkl. MVA
Boliger 6000 7500 10000 12500
Flerleilighetshus med fler enn 2 boenheter, pr. leilighet 3.000 3.750 5.000 6.250
Hytter 3.000 3.750 5.000 6.250
 
Driftsbygning 1. gangs tilknytning 4.000 5.000 6.000 7.500
Driftsbygning pr. m2 over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75
 
Industri/handel o.l.
Bedrifter der det benyttes vann i produksjonen
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 8.000 10.000 12.000 15.000
Pr. m2 på bygg over 500 m2 20,00 25,00 30,00 37,50
 
Bedrifter der det ikke benyttes vann i produksjonen (lager o.l.)
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 4.000 5.000 6.000 7.500
Pr. m2 på bygg over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75

Slamgebyrer

Tømming utenom rute betales etter faktura fra renovatør.

  Bolig Hytte
   Totalt u/mva  Totalt inkl. mva  Totalt u/mva  Totalt inkl. mva
 Slamavskillere, tømming hvert 2. år  757  946    
 Slamavskillere, tømming hvert år 3 m3 1512 1890  1573  1966
Slamavskillere, tømming hvert 4. år     394 492
Tette tanker, tømming hvert 2. år 3m3 689 861  787  984
Tette tanker, tømming hvert 2. år 6m3 1113 1391  1213  1516
Tette tanker, tømming 2 ganger hvert år 3m3 2753 3441    
Tette tanker, tømming hvert år 6m3 2228 2785    
 Tette tanker, tømming hvert 2. år 9m3      1821  2276
Minirenseanlegg, tømming hvert år 1512 1890 1512 1890
Deponigebyr 146 182 146 182
Ikke klargjort tanklokk, utsatt tømming 874 1093 874 1093
Kontrollgebyr avløp 150  188 150 188

Renovasjonsgebyr 

Oversikt over betaling for renovasjonstjenester 2021.

Til toppen