Varsel om planlagt utslipp i Stavern

Innhold

Det skal utføres arbeid på kommunens ledningsnett i Stavern sentrum som vil medføre planlagt utslipp av avløpsvann – én gang i uke 7 og én gang i uke 11.

I forbindelse med delprosjekt Kronprinsen i et større vann og avløpsprosjekt i Stavern sentrum er det behov for å få satt ned en ny innløpskum og et nytt sandfang i tilknytning til pumpestasjonen på Kronprinstomta i Stavern. Det vil i dette prosjektet være behov for 2 stopp på pumpestasjonen for omkobling til nye kummer. 

Den første stoppen vil være i uke 7 torsdag 15. februar kl 08.00 til fredag 16. februar kl 16.00. Den andre stoppen vil komme i uke 11 og vil ha en maksimal varighet på 3 dager. 

Den første stoppen vil ha utslippspunkt på den nordre avmerkingen på vedlagt kartskisse, mens den andre stoppen vil ha utslippspunkt på den søndre avmerkingen i kartskissen.

Pumpestasjonen ved Kronprinsen behandler avløpsvann for ca. 3106 personer, og har utslipp til sjø. Vi har målt oss frem til at utslippet i gjennomsnitt inneholder 6,2 kg fosfor per dag (P/d). Det er verdt å merke seg at dette tallet kan være litt høyere enn det faktiske utslippet, ettersom en del av vannet vi pumper fra denne stasjonen faktisk er saltvann, og ikke avløpsvann.

Suge/spylebil vil være tilgjengelig for, om mulig, å redusere utslippene.

Til toppen