Totalforbudet mot vanning er opphevet

Innhold

Fredag 9. juni ble det innført totalforbud mot vanning i Larvik kommune. Nå er totalforbudet opphevet, og vi går tilbake til ordinære vanningsrestriksjoner.

På bakgrunn av høyt vannforbruk har det den siste tiden vært innført totalforbud mot vanning i kommunen. Dette har vært nødvendig for at vi kan garantere hygienisk drikkevann.

Totalforbudet innebar:

 • Forbud mot vanning med spreder
 • Forbud mot bruk av ubetjent slange
 • Forbud mot svetteslanger og tilsvarende 

Tilbake til ordinære vanningsrestriksjoner

Mandag 7. august opphever kommunen totalforbudet mot vanning, og vi går tilbake til de ordinære vanningsrestriksjonene.

De ordinære vanningsrestriksjonene varer fra 18. mai til 27. august, og gjelder bruk av spreder. Det er lov å vanne med håndholdt slange eller vannkanne i perioden.

Vanningsrestriksjonene gjelder for hele kommunen, inkludert områdene fra Hvarnes til Svarstad.

Når er dine vanningsdager?

Hagevanning tillates kun med én spreder per hage i maks tre timer på følgende dager:

Siste siffer i hus/hytte/plassnummer:

 • 1 og 2: mandag og torsdag kl. 17.00-20.00
 • 3 og 4: mandag og torsdag kl. 20.00-23.00
 • 5 og 6: tirsdag og fredag kl. 17.00-20.00
 • 7 og 8: tirsdag og fredag kl. 20.00-23.00
 • 9 og 0: onsdag og lørdag kl. 17.00-20.00
 • Uten nummer: onsdag og lørdag kl. 20.00-23.00

For campingvogner/campinghytter bestemmes vanningsdager av siste siffer i plassnummer.

Hvorfor er det restriksjoner for hagevanning?

Når mange bruker mye vann kan vannverket få problemer med å produsere nok vann til å fylle bassengene våre. I tillegg vil noen kunne oppleve dårlig vanntrykk, fordi andre bruker for mye.

Ved svært varme dager både dobler og tredobler forbruket seg. Verken vannverket eller ledningsnettet er dimensjonert for et så høyt forbruk over tid, og i ytterste konsekvens risikerer vi at vannet som leveres ikke er hygienisk sikkert.

Det kan også bli problemer med å levere vann til brannslukking.

Du kan søke om dispensasjon

Det er noen unntak fra restriksjonene. Disse kan få innvilget dispensasjon. Dette gjelder:

 • Nyanlagte gressplener
 • Nyanlagt hekk

Du kan sende søknad om dispensasjon til Servicetorget på e-post servicetorget@larvik.kommune.no. Du kan også søke ved å ringe oss på telefon 33 17 10 10.

I søknaden må du skrive/informere om:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Hva det søkes dispensasjon for
Til toppen