Tilskudd til private veier

Nå kan du søke om tilskudd til vedlikehold av private eier. Søknadsfrist 1. mai.

Kommunestyret har for 2018 bevilget 200 000 kroner i tilskudd til vedlikehold av private veier.

Følgende tildelingskriterier gjelder for ordningen:

 • Veien er atkomst til bolig
 • Veien er helårsvei
 • Veien må ha en minstelengde på 200 meter

Tilskuddet gis til konkrete tiltak, ikke eks. brøyting. Det kan tildeles opptil 25 kroner per meter og maks. 25 000 kroner.

Søknaden sendes til:

 • Kommunalteknikk, Vei og trafikk, Postboks 2020, 3251 Larvik
 • Eller i e-post til danny.valle.johannesen@larvik.kommune.no

Søknaden skal være registrert hos oss innen 1. mai 2018.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-post adresse
 • Lengde på veien og veiens tilstand
 • Bruker, grunneier og eventuelle avtaler på veien
 • Avtale med grunneier og eventuelle veilag
 • Kart med avmerket veistrekning
 • Beskrivelse av tiltaket

Søknader uten tilstrekkelige opplysninger og vedlegg vil bli avvist.
Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. Det er da krav om regnskap og bildedokumentasjon som viser veien før og etter tiltak.

Frist for å ettersende dokumentasjon er 31. november 2018. Overholdes fristen ikke bortfaller tilskuddet.
Egeninnsats kan ikke medregnes i regnskap.

Til toppen