Tappetester på vannledningsnettet

Innhold

Oppdatert 23.10.23

Vi skal gjennomføre en siste tappetest i morgen, tirsdag 24. oktober. 

Det blir da tappet fra Bukta i Stavern i tidsrommet 08.30 til 10.30.

Oppdatering torsdag 19.10.23

Vi opplevde dessverre utfordringer med vannmåler når tappetesten ble gjennomført i går, og fikk kun gjennomført tappetesten ved Klåstad. Vi planlegger å gjennomføre tapping ved Huestranda i morgen, i tidsrommet mellom 08.30 og 10.30.

Det kom ingen klager etter tappetesten ved Klåstad, men vi antar at sjansen for lavt trykk og brunt vann kan være større ved tappingen fra Huestranda.

Dersom du opplever misfarget vann, anbefaler vi at du tapper kaldt vann til vannet blir rent. Det beste er da å bruke krana som er nærmest den innvendige stoppekrana i boligen din. 

Oppdatert tirsdag 17. 10.23

Hensikten med tappingen er å kontrollere kapasiteten i vannledningene våre. Den første tappingen foregår ved Klåstad, mens den andre er ved Huestranda. 

Dette er tappinger hvor vi tar ut ganske store mengder vann. I forbindelse med tappingen vil vanntrykket bli noe lavere enn normalt for en del husstander. Det kan også forekomme misfarget vann.

Dersom du opplever misfarget vann, anbefaler vi at du tapper kaldt vann til vannet blir rent. Det beste er da å bruke krana som er nærmest den innvendige stoppekrana i boligen din.  

Tappetestene gjennomføres i tidsrommet mellom 08.30 og 11.00.

Til toppen