Svarer på spørsmål om stort Halsen-prosjekt

Innhold

Arbeidene med et større vann- og avløpsprosjekt på Halsen påvirker mange av beboerne i området. Onsdag ettermiddag inviteres alle på informasjonsmøte på Østre Halsen skole. 

Østre Halsen Prosjekt 3
Dler Jaf er prosjektleder for det store VA-prosjektet på Østre Halsen, som det er satt av 30 måneder til.

Møtet vil finne sted i mediateket i skolebygget, og starter klokka 17. Fra kommunens side vil blant andre prosjektleder Dler Jaf være til stede, mens entreprenør Arnadal Anlegg og konsulentfirmaet Rambøll Norge AS også vil ha representanter på plass. 

– Hvem kan møte opp?

 Alle som vil. Vi har allerede sendt tekstmelding om informasjonsmøtet til berørte parter. Det vil si alle som bruker Iver Hesselbergsvei og Halsegata som innkjøring til området, og alle andre naboer til anlegget, sier Dler Jaf. 

* Her kan du lese mer om hva prosjektet inneholder 

Det første året av prosjektet vil ta for seg deler av Oterøyveien og Iver Hesselbergsvei, helt bort til Gonveien. Anleggsaktiviteten er allerede i gang ved Hølen pumpestasjon. Det er også satt opp brakkerigg i Oterøyveien. 

Tekstmeldingen som ble sendt ut i mandag ettermiddag inneholdt følgende budskap: 

«Larvik kommune avholder informasjonsmøte i forbindelse med anleggsstart i prosjektet Bommestad - Hølen VVA etappe 3, hvor det graves nye vann- og avløpsledninger i Oterøyveien, Iver Hesselbergsvei og delvis Gonveien. Møtet avholdes på Østre Halsen skole onsdag 14. juni klokka 17.00. Vi inviterer deg som blir berørt av prosjektet eller er interessert i å få informasjon rundt arbeidet og fremdrift i prosjektet. Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder i Larvik kommune Dler Jaf på mail: dler.jaf@larvik.kommune.no eller telefon 46917400. 

Larvik kommune kommer tilbake med en oppdatering fra onsdagens informasjonsmøte på våre nettsider. 

Til toppen