Stengning av veien til Svinevika

I forbindelse med vann- og avløpsanlegget som bygges fra Svinevika til Kjerringvik stenges veien til Svinevika i perioden onsdag 16. februar til og med onsdag 2. mars.

Svinevika

Veien blir stengt på toppen, ved avkjøringen fra Kjerringvikveien. Veien vil være åpen for trafikk lørdager og søndager.

Arbeidene som skal utføres er nedsetting av ny vannkum og legging av vann- og avløpsledninger forbi nedkjøringen til Svinevika.

Vi oppfordrer turgåere til å finne alternative ruter i denne perioden.

Til toppen