Stenger Kjerringvikveien på dag- og kveldstid når veien gjenoppbygges

Innhold

Veien fra nedkjøringen Svinevika og ned til Kjerringvik må stenges i perioder når kommunen skal bygge opp veien etter arbeid med nytt avløpsanlegg. Vi har stor forståelse for at dette blir vanskelig for lokalbefolkning, hytteeiere og næringsdrivende, og inviterer derfor til informasjonsmøte 17. august.

Kjerringvikveien skal oppgraderes og asfalteres i høst. Bakgrunnen for at stengingen skjer på dag- og kveldstid er strenge støykrav for nattarbeid.

– Det er ikke forsvarlig å utføre arbeidet på nattestid, dette er arbeid som bråker,og vi klarer ikke komme oss under støykravene, forteller prosjektteamet som ledes av Guro Berby. 

Arbeidet er planlagt etappevis, og det er planlagt å starte i havna. Hele strekningen er til sammen ca. 1100 meter lang. For å korte ned anleggstiden ser kommunens entreprenør på å jobbe på flere strekk samtidig.’

– Arbeidet som nå blir gjort gir brukere av veien som en bedre og tryggere vei, understreker prosjektteamet.

Stengeperioder

Beboere og hytteeiere ble informert om stengingen første gang før sommeren.

Selve stengingen skjer fra mandag 22. august. Dette er stengeperiodene:

Mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.00 og 17.00 til 22.00. Veien skal som hovedregel være åpen i helgene.

Kommunen har krav fra fylkeskommunen (veieier) som sier at prosjektet skal være ferdig i oktober. Det er på grunn av kvalitet på asfalt og vinterdrift på veiene. Hvis vi legger asfalt for sent på høsten, kan det føre til et dårligere resultat. 

Parkering 

Det er mulig å parkere på utsiden av det stengte område på snuplassen ved Lesten, fra kl. 17.00 til 08.00. 

Har du parkert og må lade elbilen må du hente den i åpningstiden.

– Vi forstår at dette blir utfordrende for hverdagslogistikken i en periode, men i denne perioden må berørte planlegge transporten i stengeperiodene.

Vi ser også på muligheter for steder å parkere biler på dagtid.

Kjerringvikveien (1)

Skolebuss

Skolebussen henter elever ved Fjellvikveien før kl. 08.00.

Elever som går i 1. til 4. klasse og kommer med skolebuss kl. 12.23 (mandager og fredager) kl. 13.55 (tirsdag, onsdag, torsdag) blir fulgt fra Lesten til Fjellvikveien av trafikkvakter, der de kan hentes.

Myke trafikanter

Gående og syklende kan også bli fulgt av trafikkvakter gjennom anleggsområdet. Det er også mulig å komme fram med barnevogn og rullestol.

Entreprenør har også biler i hver ende av anleggsområdet og kan for eksempel kjøre de som er dårlig til beins fra sin parkerte bil og hjem. 

Nødetater får komme gjennom

Ambulanse, politi og brannvesen vil kunne få kjøre gjennom. 

–  Disse har et direktenummer til entreprenør, som raskt kan fylle opp og legge planker for at nødetatene kan gjøre gjennom.

Entreprenør har også biler og trafikkvakter som kan følge personer, ta kontakt med Espen Hansen på telefon 99 51 66 00. 

Inviterer til informasjonsmøte for beboere og hytteeiere

Onsdag 17. august kl. 18.00 inviterer kommunen til informasjonsmøte for beboere, hytteeiere og andre interesserte parkeringsplassen ved Lesten. Dette er riggområdet for anlegget, og midlertidig snuplass for buss.

– Vi ønsker god dialog med beboere og hytteeiere, sier Guro Berby.

På møtet vil representanter fra kommunen, fylkeskommunen og entreprenør delta.

– Vi sendte ut invitasjon på SMS fredag, men hvis du ikke har fått er du selvsagt velkommen, forteller Berby. 

Lesten Parkering

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet og stengingen kan du ta kontakt med 

Til toppen