Stanser kantslått på grunn av brannfare

Innhold

Det er svært tørt på Østlandet. Larvik kommune slutter seg til beslutningen om stans av gressklipping langs kommunale veier fra torsdag 8. juni.

Statens vegvesen og fylkeskommunen innfører også stans på fylkesveier og andre veier de drifter.

– Noen steder vil det bli redusert sikt på grunn av høy vegetasjon, men vi setter i gang så snart forholdene tillater det, forteller Torodd Lyngra Seierstad i Kommunalteknikk.

Til toppen