Sperrer av område etter ras

Det har gått et mindre leirras sør for Bommestad. Området er sperret av. Saken er oppdatert etter at området er undersøkt.

Raset har gått i området bak Hedrum Cementstøperi og går over Elvestien.

For å være på den sikre siden er området hvor raset har gått nå sperret av i påvente av en vurdering fra NVE/NGI.

Det er snakk om et mindre ras, men det pipler fortsatt vann på rasstedet.

Oppdatering etter undersøkelse

  • Det er ikke registrert kvikkleire i dette området, og det tyder heller ikke på at det er kvikkleire i dette raset.
  • Selve raset er en naturlig prosess i en slik bratt skråning, utløst av mye regn tidligere.
  • Det vurderes som liten fare for eskalering.
  • Området vil være sperret til stien blir ryddet for rasmasser
  • Kommunen vil få en endelig rapport etter undersøkelsene
Til toppen