Sperrer av område etter ras

Det har gått et mindre leirras sør for Bommestad. Området er sperret av. Saken er oppdatert etter at området er undersøkt.

Jordras2 Web

Raset har gått i området bak Hedrum Cementstøperi og går over Elvestien.

For å være på den sikre siden er området hvor raset har gått nå sperret av i påvente av en vurdering fra NVE/NGI.

Det er snakk om et mindre ras, men det pipler fortsatt vann på rasstedet.

Jordras Web

Oppdatering etter undersøkelse

  • Det er ikke registrert kvikkleire i dette området, og det tyder heller ikke på at det er kvikkleire i dette raset.
  • Selve raset er en naturlig prosess i en slik bratt skråning, utløst av mye regn tidligere.
  • Det vurderes som liten fare for eskalering.
  • Området vil være sperret til stien blir ryddet for rasmasser
  • Kommunen vil få en endelig rapport etter undersøkelsene
Til toppen