Planlagt utslipp flere steder i kommunen

Innhold

Fra tirsdag 12. september vil det være lokale utslipp ved pumpestasjonene for spillvann på Hvalen, Faret, Hegdalbakken, Ula og Roligheten i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet på Østre Halsen.

Pumper'n - pumpestasjonen på Hølen, Østre Halsen.
Pumper'n - pumpestasjonen på Hølen, Østre Halsen.

Det skal gjøres en omkobling og det skal legges midlertidige rør fra pumpestasjonen på Roligheten verft og på Hvalen. Arbeidet som skjer er del av det store vann- og avløpsprosjekter som strekker seg fra Bommestad til Hølen på Østre Halsen.

Dette skjer i løpet av maks 2 døgn og vil starte tirsdag 12. september kl. 08.00.

Unngår stort utslipp 

For å unngå store utslipp i båthavnen ved Hvalen stoppes ulike stasjoner, noe som resulterer i lokale utslipp på disse stedene: 

  • Hvalen – utslipp til sjø

  • Faret – utslipp til Lågen

  • Hegdalbakken  –  utslipp til Lågen

  • Ula Parkering – utslipp til sjø

  • Roligheten – utslipp til sjø

Flere arbeidslag vil arbeide for å redusere anleggstiden mest mulig. 

Det er gjennomført en risikovurdering om hvilken påvirkning utslippet vil ha på blant annet hav, innsjøer, bekker, elver og myrer som mottar spillvannet. Spillvann er alt vann som har kommet fra for eksempel husholdninger, skolebygg og restauranter.

Til toppen