Øvre Bøkeligate og Gamle Kongevei ferdig asfaltert, krysset Skogveien/Gunnar Thoresens vei stenges for asfaltering

Torsdag 3. juni åpnes strekningen Øvre Bøkeligate og Gamle Kongevei som da er ferdig asfaltert. Samtidig stenges Gamle Kongevei ved krysset Skogveien/Gunnar Thoresens vei for asfaltering. Arbeidene vil bli avsluttet innen 11. juni.

For å komme til Lovisenlund og Bøkeskogen med bil må man kjøre inn fra sør, se kart under.

Veien vil bli skiltet.

Kart Trafikkinfo 31.05.2021 770
Til toppen