Nytt infomøte om veiprosjektet på Østre Halsen

Innhold

Prosjektleder fra kommunen og ny entreprenør informerer og svarer på spørsmål.

Østre Halsen Skole
Onsdag klokka 18 stiller kommune og entreprenør til infomøte på Østre Halsen skole.

I slutten av mai inviterte Larvik kommune innbyggerne på Østre Halsen til informasjonsmøte om vann- og avløpsprosjektet i området.

Bakgrunnen var kommunens avbestilling av de resterende arbeidene med entreprenør Arnadal Anlegg, og en orientering om forsinkelser og videre framdrift. 

Nå kaller kommunen inn til et nytt infomøte onsdag 12. juni i mediateket på Østre Halsen skole klokka 18.00. 

Prosjektleder Dler Jaf fra Larvik kommune og ny entreprenør (H&K Sandnes), som kommunen har rammeavtale med og som skal sluttføre etappe én i Iver Hesselbergsvei, Oterøyveien og deler av Gonveien, vil være til stede. 

Velkommen! 

Til toppen