Mistanke om blågrønnealger i Åsrumvannet - prøvene viser ingen bakterielle toksiner (gift) i vannet

Algeforekomsten ser nå ut til å være på normalt nivå.

Onsdag 12.august ble det tatt vannprøver av Åsrumvannet,  mistanken var da blågrønnealger. 

Prøveresultatene på vannprøven av Åsrumvannet viser at algene ikke har forårsaket bakterielle toksiner (gift) i vannet. Algeforekomsten ser nå ut til å være på normalt nivå. 

Til toppen