Husk å les av vannmåleren

Alle som har vannmåler må lese av og rapportere målerstand. Frist for å rapportere målerstand er 31. desember.

Husholdninger med vannmåler skal nå lese av denne. Målerstand rapporteres elektronisk. For å kunne gjøre dette må du ha avtalenummer og målepunkt-id. 

Frist for å rapportere målerstand: 31. desember.

Registrer avlest målerstand

For husholdninger i Larvik kommune er det valgfritt om man ønsker å betale vann- og avløpsgebyr (VA-forbruksgebyr) etter målt eller stipulert vannforbruk.

Alle virksomheter (bedrifter, butikker, kontorer, institusjoner, etc.) skal ha vannmåler.

Til toppen