Vannmåler og avlesning

Innhold

For husholdninger i Larvik kommune er det valgfritt om du ønsker å betale vann- og avløpsgebyr (VA-forbruksgebyr) etter målt eller stipulert vannforbruk.

Alle virksomheter, bedrifter, butikker, kontorer, institusjoner og så videre skal ha vannmåler.

Avlesning av vannmåler

Lønnsomhet

For å kunne betale VA-forbruksgebyr etter målt forbruk må det være installert vannmåler. Om det er lønnsomt å ha installert vannmåler er selvsagt avhengig av forbruket i husholdningen. Ut fra det som regnes som normalt forbruk kan det gis følgende veiledning:

Bolig med areal over 70 m2

  • 1-2 personer i husholdningen: Lønnsomt med vannmåler
  • 3 eller flere personer i husholdningen: Ikke lønnsomt med vannmåler

Boliger med areal under 70m2

  • Ikke lønnsomt med vannmåler

Generelt kan det sies at det vil være lønnsomt å installere vannmåler i hus med stort bruksareal og få beboere.

Krav til vannmåler

Vannmåler skal ha en R verdi på 160 eller bedre. (Eldre betegnelse: Klasse C eller bedre). Maks størrelse er DN32 (5/4’’) eventuelt parallellkobling eller kombinasjonsmåler.

Kalibrering av vannmåler

Det er krav om at vannmåler skal skiftes eller kalibreres hvert 12. år. Arbeid med vannmålere kan bare utføres av rørleggere (virksomheter med foretaksgodkjenning).

Til toppen