Her starter snart gravearbeidene

Innhold

Larvik kommune skal legge nytt vann- og avløpsanlegg i Schultzes gate og deler av Josefinegata. Prosjektet starter opp i april og skal etter planen være ferdig til november 2023.

Schultzes Gate1
Schultzes gate skal oppgraderes det kommende halvåret.

Det eksisterende ledningsnettet i området er fra 1967, og tilfredsstiller ikke dagens krav til kvalitet.

Derfor skal det nå legges nytt såkalt separatsystem for avløpsledninger i Schultzes gate, samt deler av Josefinegata (se kart i saken). 

Bare rør

I dag går både overvann og spillvann herfra i samme rør. Overvann er vann fra taknedløp, dreneringer, gårdsplasser med sluk og lignende, mens spillvann er avløpsvann fra boligene (toalett, dusj, vask, vaskemaskiner og innvendige sluk). 

Når det nye anlegget er ferdigstilt vil overvann og spillvann gå i separate rør. 

– Hva er fordelen med at dette går i separate rør? 

– Da trenger vi kun å føre spillvannet til renseanlegget, mens overvannet slippes ut i resipienter (for eksempel bekk, elv og havet), forklarer prosjektleder Elma Selimotic.

Josesfines Gate
Deler av Josefinegate vil også være en del av prosjektet.

Ny asfalt, gatelys og kantstein

Hun opplyser at de eksisterende vannledningene, laget av grått støpejern, er av dårlig kvalitet. De skal erstattes av ledninger i duktilt støpejern - som har bedre og mer slitesterke egenskaper. 

I tillegg til det nye ledningsnettet skal kommunen skifte ut gatelysene, mens veiene og fortauene vil få nytt belegg av asfalt og kantstein. 

– De som er direkte berørt av arbeidene har fått informasjon om prosjektet, samt pålegg om separering av avløpet, sier Selimotic. 

Hun er kontaktperson dersom noen har spørsmål rundt prosjektet, der arbeidene altså begynner i april og vil pågå fram til ferdigstillelse i november.

Elma har e-post elma.selimotic@larvik.kommune.no

Kart over vei- og avløpsprosjekt i Schultzes Gate
Kart (1)
De blå strekene viser hvor arbeidene vil foregå, fra krysset i Prinsegata/Schultzes gate og o
Til toppen