Her kjører sopebilen

Sopebilen jobber på spreng for å gjøre gatene vårfine. Se hvor vi kjører de i dagene som kommer

Nå kjører sopebilen i området mellom Frankedalsveien og Frostvedtveien. 

Når vi er ferdige her, går turen til området fra Skrenten til Tagtvedt. Det skjer i begynnelsen av uke 22. 

Deretter står Hovland for tur, før deler at Tjølling og Torstrand får besøk.

Arbeidet med å fjerne grus fra veiene fortsetter fortløpende i ukene som kommer. 

Sop fortauet

Vi oppfordrer alle til å sope fortauene utenfor eiendommen sin før sopebilen kommer. 

Samtidig ber vi om at alle flytter parkerte biler som står langs veiene. 

Feiebil
Til toppen