Gratis strøsand

Vi tilbyr gratis strøsand på Øya og i Svarstad. Kom og hent!

Gratis strøsand KMT Øya, Larvik

Du kan hente gratis strøsand til privat bruk hos Kommunalteknikk på Øya i Larvik.

Ta med bøtte, vi har spade. Åpent og tilgjengelig hele døgnet, står på utsiden av gjerdet.

Vi etterfyller i arbeidstiden.

Gratis grus kommunens lager, Svarstad 

Du kan hente gratis grus til privat bruk på kommunens lager i Svarstad (Karen Sogns vei 15).

Ta med bøtte, vi har spade. Åpent og tilgjengelig hele døgnet.

Vi etterfyller i arbeidstiden.

Obs! ikke til gårdsveier og lignende.

KMT Øya
KMT Øya
Til toppen