Forbud mot vanning med spreder

Innhold

Nå er forbruket av vann så høyt at kommunen ser seg nødt til å innføre totalforbud mot bruk av vannspreder. Dette er nødvendig for å kunne garantere hygienisk drikkevann og for å sikre at alle får vann i kranene sine.

Hagespreder Er Forbudt

Vanningsforbudet gjelder for hus, hytter og borettslag. 

Totalforbudet vil vare frem til vannforbruket er vesentlig redusert og kommunalteknikk i Larvik kommune gjør dette kjent på kommunens hjemmesider, sosiale medier og pressemeldinger.

Vanningstider for håndholdt hageslange

Siste siffer i hus/hytte/plassnummer bestemmer vanningstidene:

1 og 2: mandag og torsdag kl. 17.00-20.00
3 og 4: mandag og torsdag kl. 20.00-23.00
5 og 6: tirsdag og fredag kl. 17.00-20.00
7 og 8: tirsdag og fredag kl. 20.00-23.00
9 og 0: onsdag og lørdag kl. 17.00-20.00
Uten nummer: onsdag og lørdag kl. 20.00-23.00

For campingvogner/campinghytter bestemmes vanningsdager av siste siffer i plassnummer.

Restriksjonene gjelder for alle som har kommunalt vann.

Vanning med kanne kan gjøres når som helst.

Konsekvenser ved å overstige kapasiteten til vannverket

Bruk av spredere er svært vannkrevende og kommunens vannverk nærmer seg raskt produksjonsgrensen. Det er derfor nødvendig å innføre totalforbudet mot vanning med spreder. Konsekvenser dersom produksjonsgrensen overstiges kan være forurenset drikkevann, eller at brannvesenet ikke får hentet ut vann i en krisesituasjon. Enkelte høytliggende boliger og hytter har allerede opplevd å få svært lavt vanntrykk.

Dispensasjon fra totalforbudet

Det er mulig å søke dispensasjon fra forbudet mot spreder. Disse vil etter søknad få dispensasjon fra vanningsforbudet:

  • Idrettsanlegg med dokumentert behov for vanning
  • Barnehager som ønsker å dusje barna i vannspreder i inntil 30 minutter på varme dager.
  • De som har nysådd plen og hekk eller nylagt ferdigplen

Søknad om dispensasjon fra vanningsrestriksjoner skal meldes til:

Servicetorget
E-post: servicetorget@larvik.kommune.no
Tlf 33 17 10 10.

Søknaden skal inneholde navn, adresse, telefonnummer/e-post og hva det søkes dispensasjon for.

Til toppen