Færre parkeringsplasser i Svinevika

Innhold

På grunn av anleggsarbeid vil parkeringskapasiteten være begrenset i sommer.

Larvik kommune rehabiliterer for tiden vannledninger fra Holtansvingen til Svinevika. Anleggsarbeidet medfører at parkeringskapasiteten i Svinevika er vesentlig redusert (uke 24-27).

I uke 28, 29 og 30 vil vi fjerne noe av anlegget, slik at parkeringskapasiteten blir tilnærmet normal. Etter dette fortsette arbeidet noen uker til, hvor kapasiteten igjen blir begrenset.

Les mer om prosjektet her.

Til toppen