Er dine avfallsbeholdere plassert riktig?

Innhold

Med fokus på trafikksikker avfallsinnsamling ønsker Larvik kommune å redusere antall steder det rygges med renovasjonsbilen. Se til at plasseringen på dine avfallsbeholdere oppfyller kommunens krav.

Trafikksikker Avfallsinnsamling Liten
Foto: Oleg Nemchenko

For at Larvik kommune skal hente avfallet ved hver eiendom, er det flere krav som må oppfylles. Det stilles krav til godkjent kjørebane, snuplass, plassering av beholdere, og at det skal være trygt og sikkert for renovatør og innbyggere.

Det er du som huseier som er ansvarlig for at avfallsbeholderne dine er plassert i tråd med forskrift og retningslinjer for plassering. 

I tilfeller der plasseringen på avfallsbeholderne ikke oppfyller kravene vil huseier bli kontaktet. Dette er et kontinuerlig arbeid, der de mest alvorlige tilfellene blir prioritert. 

Krav for plasseringen av avfallsbeholdere 

 • Avfallsbeholderne skal plasseres maks 10 meter fra veien renovasjonsbilen kjører.
 • Avfallsbeholderen skal være lett tilgjengelig for renovatørene. 
 • Avfallsbeholderne skal plasseres på et plant og fast underlag på bakkenivå, med tilstrekkelig areal for håndtering av beholderne. 
 • Beholderne skal stå med håndtaket ut mot renovatøren.
 • Avfallsbeholderne skal kunne trilles fritt frem til renovasjonsbilen uten trapper eller andre hindringer. 
 • Veien renovasjonsbilen kjører på skal ha en veibredde på minimum 3 meter, fri høyde på minimum 4 meter og tåle et akseltrykk på 8 tonn. 
 • Det skal være snuplass for renovasjonsbilen.

Plassering som bryter med krav

Om plasseringen på dine avfallsbeholdere ikke tilfredsstiller kravene, må du gjøre følgende:

 • Finn ny plassering for avfallsbeholderne, eller trill frem beholderen til hentedag.
 • Sjekk at ny plassering er i tråd med retningslinjer for plassering før du iverksetter. 
 • Få godkjenning fra grunneier, dersom du ønsker å flytte beholderne dine til en plass hvor du selv ikke eier grunnen. 
 • Ta kontakt med Larvik kommune om du trenger veiledning eller er usikker.

Det er flere tiltak som kan være aktuelle avhengig av situasjonen ved den enkelte eiendom eller gate. Det kan være både mindre og større endringer slik som: 

 • Flytting av avfallsbeholdere
 • At beholdere må trilles frem til hentedag
 • Etablering av fellesløsninger/deling av avfallsbeholdere
 • Utbedring og etablering av snuplasser
 • Beskjæring av beplantning og hekker

Eksempler på situasjoner som krever endring:

 • Steder med manglende eller for liten snuplass
 • Steder hvor det er lange avstander fra beholderplassering til veien renovasjonsbilen kjører
 • Veier hvor det er trangt og vanskelig fremkommelighet
 • Veier hvor det er parkerte biler og lignende som bidrar til redusert fremkommelighet

Trafikksikker avfallsinnsamling

Arbeidet med å redusere antall steder det rygges, er en del av et større arbeid for å bedre trafikksikkerheten ved avfallsinnsamling. Renovatøren har alltid ansvar for å følge trafikkreglene og ta trygge veivalg.

Trafikksikker Avfallsinnsamling
Foto: Oleg Nemchenko

Renovatør for NordRen, Per Arne Holt, har vært i bransjen siden 1998. Selv om han sitter med relativt god oversikt ved rygging, legger han ikke skjul på at han det er tryggest med fronten frem. 

– Vi har ikke øyne i nakken, sier han.

Selv om renovatører som regel har en hjelpemann til rygging, er det ikke alltid de har fordelen av å være to. Det hender at Holt må kjøre ruten på egenhånd og da er det spesielt én ting bekymrer han.

– Skoleungdom og barn har ofte musikk på øra og da hører man ikke ryggealarmen. Du ser at de ikke er oppmerksomme, avslutter han.

Til toppen