Dette skjer i Stavern-gatene framover

Innhold

Lydene av anleggsarbeid høres fortsatt godt i sentrumgatene i Stavern. Men i løpet av neste uke vil de store gravemaskinene forsvinne derfra - når arbeidene går over i en ny fase av prosjektet som også innebærer planting av nye gatetrær.

VA Stavern
Rørene er lagt i Williams Sverdrups gate. Neste uke forsvinner gravemaskinene - og ferdigstillelsen begynner for fullt.

Gravearbeidene i Stavern har den siste tiden pågått i William Sverdrups gate og i Johan Ohlsens gate. 

I løpet av neste uke (uke 37) starter gravearbeidene opp i Liaveien. Arbeidslaget som jobber i William Sverdrups gate vil da forflytte seg og begynne i nedre del av Liaveien. Målet er å gjøre seg mest mulig ferdig i dette bratte området før det blir vinter og glatt.

Når arbeidene i Liaveien blir ferdige, vil gravearbeidene i Kommandør Herbst gate begynne (anslagsvis i tiden rundt årsskiftet).

VA Stavern 4
Asfaltering, legging av kantstein og planting av trær vil skyte fart i sentrum av Stavern framover.

Ferdigstilling og oppussing 

Det kommunale VA-anlegget i William Sverdrups gate er ferdig bygget nå , men videre arbeid med ferdigstilling og endelig oppussing av vei og overflate vil fortsette en stund til. I denne perioden vil også de nye gatetrærne bli plantet. 

– Rørene er lagt i William Sverdrups gate, og nå skal det fylles tilbake. Siden det er mye fjell må det pigges og tilrettelegges, så vi får en god veioppbygging. I løpet av første halvdel av neste uke vil arbeidene gradvis gå over til mer «finarbeider», med ferdigstilling og endelig oppussing av vei, overflate og kantstein i hele sentrumsområdet, sier prosjektleder Tore A. Garshol. 

I den forbindelse vil de nye lindetrærne også bli plantet. 

Kartutsnittet under viser planen for reetableringen av trærne i prosjektområdet. Som en del av skjøtselen av gatetrærne i Stavern, har det blitt vurdert at 8-10 trær i andre deler av Stavern også skal fornyes samtidig (endelig vurdering gjøres av arborist i nærmeste dager).

Trær Stavern

Bedre vekstvilkår

Ifølge Garshol vil flere av de nye trærne få bedre vekstvilkår enn de forrige. 

– Det kan bli opp mot 35 nye trær totalt. De aller fleste av dem vil nok få bedre forhold enn de hadde før, når vi etablerer dem på nytt med større volum av vekstjord og plass til å spre røttene, sier han.

Gravingen i Johan Ohlsens gate vil samtidig fortsette oppover forbi Sjømannshjemmet og videre. Fylkesveiene Johan Ohlsens gate og Brunla Allé vil etterpå bli gjenoppbygget med forbedret sikkerhet for myke trafikanter, med blant annet et godt sammenhengende fortau helt opp til forbi busslommen ved sykehjemmet. 

VA Stavern 2
Den siste tiden har mye av gravejobben foregått i Johan Ohlsens gate. Neste uke begynner man å grave videre oppover i Liaveien.

Noen trær må felles

Det blir også forbedret utforming på fotgjengerkrysningene oppover og en ny utforming på busslommen ved sykehjemmet. Noen trær, for eksempel i området rundt Sjømannshjemmet, vil måtte felles til fordel for den nye utformingen. 

– Dette må gjøres for å få et funksjonelt fortau, som ikke er i veien for drift og vedlikehold. Fylkeskommunen, som er veieier her, har vært koblet på  i vurderingen, og det er ikke snakk om verneverdige trær, sier Garshol. 

I tiden hvor det arbeides i Johan Ohlsens gate og Brunla Allé vil det være nødvendig med omkjøringsløsninger i andre gater. Dette er ikke en optimal situasjon, men det er nødvendig for å få gjennomført den viktige oppgraderingen av VA-nettet.

VA Stavern 3
Disse trærne må felles i løpet av neste uke.

Prosjektet vil forsøke å tilrettelegge for at belastningen på berørte beboere og trafikanter blir så liten som mulig gjennom anleggsperioden.

Til toppen