Det er meldt snø til helgen

Innhold

Vi er forberedt og håper at du også tar dine forholdsregler. Her er viktig informasjon om snø og brøyting i Larvik.

Det aller viktigste om brøyting i Larvik

Kjør forsiktig, beregn ekstra tid, og ta hensyn til hverandre.

web_brøyting.jpg

Veier brøytes ved 6-8 cm snø 

Vei og fortau skal brøytes når snødybden er 6-8cm av hensyn til miljø og økonomi. Standarden er lik for våre nabokommuner. Vi forsøker å brøyte (og strø) på dagtid.


Fri bredde på 3 meter i sentrums- og boliggater

En del sentrumsgater og boliggater er trange, og kantparkering kan gjøre gatene ufremkommelige for brøytemannskap. Det er nødvendig å ha en fri bredde på 3 meter. Er det mindre bredde, kan ikke bilen parkeres på vegkanten.

Brøytemannskapet har ordre om å ikke "presse seg fram'" i veier der parkerte kjøretøy gjør at det kan oppstå skader. I slike tilfeller vil veiene få en dårligere brøytestandard og fremkommeligheten for trafikantene vil reduseres.

Noe snø havner inn i private avkjørsler

Det er vanskelig å unngå at noe av snøen fra veien brøytet inn i private avkjørsler.

Vi har forståelse for at grunneiere kan tenke at dette er urettferdig. Samtidig må dette veies opp mot andre forhold og Vegloven stadfester at trafikksikkerhet og fremkommelighet er viktigst.

Når du som tomteeier rydder bort snø fra egen tomt/avkjørsel, skal snøen legges på egen grunn og ikke plasseres ut i veibanen.

Da gir du et viktig bidrag til trafikksikkerhet og fremkommelighet i Larvik!

Prioritering ved store mengder snøfall

  • Hovedveier utenfor boligfelt.
  • Fremkommerlighet for utrykningskjøretøy mellom bydeler og ulike boligområder.
  • Veier der det går kollektivtrafikk.
  • Institusjoner og skoler.
  • Øvrige veier og boligfelt.

Stikkveier med få adresser, og lite trafikkerte veier, prioriteres til sist.

Andrea Windolph Mtit6czots4 Unsplash
Til toppen