Derfor øker prisene på kommunale ladestasjoner

Innhold

Kostnaden for å lade elbil på kommunale ladestasjoner øker fra 16 til 35 kroner per time. Men prisøkningen skjer ikke fordi kommunen skal tjene penger på tjenesten, forsikrer avdelingsleder for vei og trafikk, Christian Trankjær.

elbil og ladestasjon
Fra og med 1. januar koster det 35 kr/t å lade ved kommunale ladestasjoner

– Strømprisene har gått voldsomt opp. I tillegg er drift og vedlikehold av ladestasjonene kostbart. Ting går i stykker, folk er av og til hardhendte med laderne og det kreves jevnlig tilsyn. Vi er nødt til å ta oss betalt for vedlikeholdet, sier Trankjær. 

De nye prisene er gjeldende fra januar 2023. I Larvik kommune er det etablert 18 offentlige ladestasjoner med totalt 36 ladepunkter. 

Ladehastigheten ved stasjonene varierer ut fra faktorer som alder på el-bil, vær og antall biler som lader samtidig. Makskapasitet er 22 kW. 

Skal gå i null

– Hvis strømprisene etter hvert normaliserer seg - hva slags innvirkning får det på prisnivået? 

– Det er drift og vedlikehold som koster mest. Hvis strømprisene faller, kan det hende at vi reduserer prisene noe. Kommunestyret har vedtatt at løsningen skal gå i null, så vi følger med, og gjør jevnlige vurderinger, sier Trankjær. 

Brukerbetaling ble innført 1. mars 2020. Før den tid var det gratis både å lade og parkere elbiler på kommunens ladestasjoner og parkeringsplasser. 

Privat marked

– Da handlet det om insentiver for å få flere til å gå over til ny teknologi, og kjøpe elbil. Nå er ikke elbil ny teknologi lenger, men helt vanlig. Og da er det rimelig at de med elbil betaler det det koster å lade bilen. 

– Så dette handler ikke om at kommunen ønsker å tjene mer penger? 

– Nei, det er ikke hensikten. Løsningen skal som sagt gå i null. Vi ønsker å tilby en så god service som mulig, men vi kan ikke gjøre det for billig, heller. For det må være et privat marked også. Kommunen driver ikke bensinstasjon der man selger diesel og bensin til halv pris. Sammenligner man prisene på kommunale ladestasjoner med de private, ser man at det er fornuftige priser, sier Trankjær.

Til toppen