Denne gata skal fortsatt åpnes til sankthans

Innhold

Noen uforutsette problemer har forsinket det pågående vann- og avløpsprosjektet i sentrumsnære områder i Stavern. Med ett unntak vil gatene likevel være åpne til sankthansaften.

Graving Stavern
Arbeidene i William Sverdrups vei skal være avsluttet til sankthans og bilveien asfaltert.

Den største årsaken til forsinkelsen er at man har støtt på langt mer fjell i grunnen enn det som var forutsett. 

– Burde dere kjent til det? 

– Det hadde vært veldig greit å vite om det. Vi har gjort grunnundersøkelser i forkant, og funnene derfra tydet ikke på at det skulle være så mye fjell i enkelte deler av Dronningensgate, og den vestlige halvdelen av William Sverdrups gate. En del steder var det grunnfjell 20 centimeter under asfalten, som gjør at det er blitt mye mer sprengning enn planlagt. I den østlige delen av William Sverdrups gate var vi forberedt på at det kom til å være en del fjell, sier Garshol. 

Fjell Stavern
Arbeiderne har møtt på langt mer fjell i bakken enn de var forberedt på. Her i William Sverdrups gate, med krysset i Dronningensgate i bakgrunnen.

Skånsom sprengning 

For å unngå skader på bebyggelse har sprengningsarbeidet foregått så skånsomt som mulig. 

– Vi har rystelsesmålinger, og må holde oss innenfor rimelige grenser for å bevare bygningene i nærheten. Vi kunne sprengt mye raskere og fått større framdrift, men da ville det vært en risiko for å ødelegge grunnmurer og så videre, sier prosjektlederen. 

I tillegg ligger høyspentkabler enkelte steder i nærheten av sprengningsområdene. 

Tross problemene skal anleggsarbeidene i William Sverdrups gate være avsluttet til sankthansaften. Da skal det også være lagt asfalt på veien, mens fortauene vil ha grusdekke gjennom sommeren. 

Vann Og Avløp Stavern 2
Prosjektleder Tore Andreas Garshol.

For øyeblikket er William Sverdrups gate gravd opp helt bort til krysset ved Kong Frederik Vs gate. Her vil man fortsette å grave sørover mot det som kalles Kulesteinsgata, der anleggsaktiviteten skal avsluttes for sommeren. 

7. juli er siste frist

Planen var at også Kong Frederik Vs gate skulle være ferdig til sankthans, men der vil arbeidene pågå helt fram til 7. juli - som er siste dag før fellesferien starter. 

– Vi må fram dit for å avslutte for sommeren, med kabeltromler og utstyr i Kulesteinsgata, sier Garshol. 

– Kan det bli ytterligere forsinkelser så dere ikke rekker å bli ferdig til fellesferien?

– 7. juli er siste frist, så vi må ha kommet oss til Kulesteinsgata til da. Det ser lovende ut. I den retningen er det greie forhold, så vidt vi kan se. 

Mye fjell i grunnen er ikke det eneste som har skapt problemer: Garshol ramser også opp bløt leire, forurensede masser og eksisterende infrastruktur som ikke ligger som inntegnet i kart. 

Kronprinsens Gate
Kronprinsens gate ble asfaltert til 17. mai, men man rekker kun å gjøre ferdig det ene fortauet til sommerferien.

Virvar ved sjektekanalen

Det eksisterende vann- og avløpsanlegget i Stavern er over 100 år gammelt - fra 1910. 

– Ved sjektekanalen lå pumpeledningene på et annet høydenivå enn vi hadde forutsett. Det var et virvar av ledninger og rør, sier han. 

I Kronprinsens gate kom første lag asfalt på plass til 17. mai. Før sankthans blir det også asfalt og kantstein på fortauet mot sjøen, mens fortauet på motsatt side vil være gruslagt. 

– I og med at vi har blitt forsinket andre steder, har vi kommet på etterskudd med å få ferdigstilt den veien. For ikke å forstyrre for mye utover sommeren, ser vi for oss at vi fullfører østsida av Kronprinsens gate i siste halvdel av august, med kantstein og asfalt på fortauet, sier Garshol. 

Planter trær til høsten

En annen ting som også må vente til sensommeren/tidlig høst er de nye lindetrærne i William Sverdrups gate. 

– Vi har hatt et planleggingsmøte med parkavdelingen om det, og konkludert med at det er mest hensiktsmessig å vente til høsten med å plante de nye trærne.

– Parkavdelingen sier at det er en fin tid å plante på, i tillegg til at det ville blitt ressurskrevende med vanningsforbud og personell til å passe på de nye trærne. 

Hule Trær Stavern
- Stammen kollapset som sugerør, sier Garshol om lindetrærne de har tatt ned i William Sverdrups gate.

I slutten av mai ble det for øvrig tatt ned noen lindetrær i Stavern etter negative tilstandsrapporter. 

- Det var nokså tydelig å se at disse trærne var hule inni. Stammen kollapset som et sugerør da gravemaskinskuffen ble lagt oppå et av de felte trærne, sier Garshol.

Til toppen