Bygger ny gang- og sykkelvei ved Månejordet

Arbeidet med ny gang- og sykkelvei mellom Månejordet og Lovisenlund er nå i gang. Arbeidet skal være ferdig 30. juni.

Denne uken startet arbeidet med ny gang- og sykkelvei ved Månejordet. 

Prosjektet omfatter bygging av en ny gang- og sykkelvei fra Månejordet til Lovisenlund. Veien er en forlengelse av strekningen som Statens vegvesen bygger i forbindelse med etterbruk av gamle E18 fra Kverken til Månejordet. 

Denne gang- og sykkelveien blir 4 meter bred og ca 550 meter lang. Det blir satt opp belysning langs strekningen. Veien kombineres med et opphøyd fortau på ca. 50 meter i sydenden. 

Det er Marthinsen og Duvholt AS som bygger veien og prosjektet skal etter planen være ferdig 30. juni. 

web_kart-gang-og-sykkelvei-månejordet.jpg
Til toppen